Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
14-11-2017

BUDOWA CHODNIKA WE WSI WĘGORZEWO

            W związku z Porozumieniem nr 12/2016 zwartym pomiędzy Powiatem Koszalińskim a Gminą Sianów, dnia 14 listopada 2017 r. przystąpiono do realizacji zadania pn.: „BUDOWA CHODNIKA WE WSI WĘGORZEWO” etap I poprzez przekazanie placu budowy.

            Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym został wyłoniony Wykonawca zadania Firma Usługi Budowlano-Drogowe Mirosław Rosiak 78-200 Białogard ul. Piłsudskiego 21/7.

            Przekazanie nastąpiło przy udziale Przedstawiciela Zarządcy drogi powiatowej oraz Inspektora Nadzoru Pani Danuty Zubrzyckiej Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Danuta Zubrzycka, ul. Kaczeńców 22 75-810 Koszalin           

            Powstanie nowy chodnik - Etap I przebiegający od drogi na żwirownię do wjazdu do świetlicy wiejskiej.

            Termin zakończenia inwestycji to grudzień 2017 r.

            Koszt zadania wynosi 118 510,60 zł.

Anetta Ordak