Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
08-06-2018

DOBRY START W GMINIE SIANÓW

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. po raz pierwszy do rodzin, w których wychowywane są dzieci w wieku szkolnym zostanie skierowana jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 300 zł, na każde uczące się dziecko. Decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Sianów realizacją programu „Dobry start” zajmuje się Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a.

Od 01 lipca 2018r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „dobry star” można składać drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna oraz ministerialny portal Emp@tia). Od 01 sierpnia 2018 Dział Świadczeń będzie przyjmował wnioski w wersji papierowej. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018r. Wnioski w wersji elektronicznej od 01.07.2018r. będą dostępne na stronach banków, a także na stronie www.mgops.sianow.pl.  Wersja papierowa będzie dostępna w siedzibie MGOPS od 02 lipca 2018 w godz.: pon.-czw. 7:00 – 15:00; piąt. 7:30 – 15:30. Informacje na temat programu „Dobry start” pod nr. tel. 94 31 85 512 wew. 38 i 44.

Elżbieta Ałtyn

z-ca kierownika MGOPS