Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

17-11-2022

Dodatek dla gospodarstw domowych na zakup drewna kawałkowego, peletu drzewnego, olej opałowy i gaz LPG (skroplony) po zmianach

Dodatek dla gospodarstw domowych na zakup drewna kawałkowego, peletu  drzewnego, olej opałowy i gaz LPG (skroplony) po zmianach

Po raz kolejny zostały zmienione przepisy o dodatku dla gospodarstw domowych na zakup drewna kawałkowego, peletu drzewnego, innej biomasy, oleju opałowego i gazu LPG (skroplonego). Zmiany zostały opublikowane 3 listopada 2022r. w Dzienniku Ustaw (poz.2243). Na korzystne rozstrzygnięcia mogą liczyć między innymi wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzję odmowną lub ich wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania. I tym razem (podobnie jak ustaleniu uprawnienia do dodatku węglowego) należy liczyć się z wizytą pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie, który po okazaniu legitymacji służbowej przeprowadzi wywiad środowiskowy będący podstawą do przyznania lub odmowy świadczenia.  Więcej informacji o prawie do dodatku dla gospodarstw  po zmianie przepisów można uzyskać  w Dziale Świadczeń MGOPS w Sianowie osobiście lub tel. 94 30 670 38; 94 30 670 44;  e-mail: mgops@sianow.plWypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dotacji na ten cel.

Tekst: zespół MGOPS