Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

22-09-2022

DODATKI NA ZAKUP OPAŁU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

DODATKI NA ZAKUP OPAŁU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

W dniu 20.09.2022r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
(Dz. U. z 2022r. Poz. 1974).

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć papierowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wnioski w wersji papierowej można pobrać i złożyć w Dziale Świadczeń MGOPS w Sianowie (76-004 Sianów ul. Słowackiego 3A) od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00.
Wnioski można złożyć do 30 listopada 2022 r. wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Link do wniosku: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000197401.pdf
Do wniosku należy dołączyć informację dot. przetwarzania danych osobowych:
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych: TUTAJ

Tekst: Jolanta Żwierko Zastępca Kierownika Działu Świadczeń MGOPS