Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

08-09-2021

Dyżur rachmistrza

Spis powszechny

GMINNE BIURO SPISOWE W SIANOWIE PRZYPOMINA WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GMINY I MIASTA SIANÓW, ŻE DO 30 WRZEŚNIA 2021 R. TRWA  NARODOWY SPIS LUDNOŚCI I MIESZKAŃ, KTÓRY JEST OBOWIĄZKOWY.

Spisu można dokonać samemu poprzez stronę spis.gov.pl bądź kontaktując się z Urzędem Gminy i Miasta Sianów osobiście lub telefonicznie u koordynatora spisu Pani Mariki Bożyk pod numerem 94-34-69-524.

By ułatwić Państwu dokonanie samospisu serdecznie zapraszamy w każdą sobotę września od godziny 10:00 do 14:00 do Centrum Kultury w Sianowie, gdzie czekać na Was będą rachmistrzowie spisowi.  Jedna osoba z domostwa dokonuje spisu wszystkich zamieszkałych pod adresem.

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

#LiczymySięDlaPolski  #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków