Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

22-02-2016

Dzień otwarty – remont kościoła w Sianowie

Remont kościoła to temat dla wielu ludzi istotny i ważny...minione dni choć przy zmiennej pogodzie, pozwalały na prowadzenie prac renowacyjnych, bez przeszkód. Prace wewnątrz świątyni to wypełnianie przestrzeni między belkami  w prezbiterium, przemurowanie elementów muru gotyckiego, starej nawy pod chórem, która będzie pozostawiona bez tynku dla oglądu przez zwiedzających.

Wewnątrz trwają również prace związane z odtworzeniem konstrukcji chóru. Prace na zewnątrz, to piaskowanie wieży, pokrycie hełmu wieży łupkiem, odbudowa konstrukcji słupów i bardzo wielu elementów drewnianych tzw. ażurowej latarni w części podhełmia wieży. Przewidziane do realizacji: wykonanie nowego krzyża na wieży, wymiana bądź remont kuli u stóp krzyża.

Niedzielne popołudnie było dniem otwartego kościoła ,wierni w liczbie ponad 270 osób odwiedzili to miejsce drogie naszemu sercu. Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować naszym drogim parafianom i szanownym gościom, byłym mieszkańcom Sianowa za ciepłe słowa i otuchę. Dziękujemy równie serdecznie Druhom strażakom z macierzystej OSP za pełne zabezpieczenie miejsca, nasi sianowscy strażacy w każdym niezbędnym momencie tego remontu i potrzebie są. Bardzo dziękujemy Państwu Annie i Tomaszowi Dębińskim, właścicielom Pracowni Poligraficzno- Introligatorskiej  INTRO -DRUK  w Koszalinie za wsparcie naszego dzieła. Pracownikom tej firmy za profesionalną i miłą obsługę.

Podobne podziękowania składamy na ręce Pana Burmistrza i pracowników Urzędu za każdą reakcję w załatwianiu problemów i potrzeb tego dzieła. Kierownictwu firmy PUB 'Leś' i pracownikom za przygotowanie placu i wnętrza do tego dnia w tym  kier. budowy Panu inż. Dariuszowi Górskiemu za cierpliwe i fachowe komentarze z zakresu realizowanych prac odwiedzającym.

ks. proboszcz Zbigniew Waszkiewicz i Parafialna Rada Duszpasterska

Tekst i foto - Ryszard Sobczyński