Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
29-12-2017

Dzienny Dom „Senior +” uroczyście otwarty!

W dniu 29 grudnia w Sianowie odbyło się uroczyste i oficjalne otwarcie trzeciego w regionie i ósmego w województwie zachodniopomorskim Dziennego Domu „Senior +”. Dzięki wsparciu, którego grantodawcą było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Gmina Sianów zrealizowała plan kompleksowej adaptacji i wyposażenia parteru budynku po dawnej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Armii Polskiej 33 w Sianowie. W rezultacie, powstała placówka, dzienny dom opieki dla 30 seniorów, którzy mimo zaawansowanego wieku i czasem nie najlepszego stanu zdrowia chcą pozostać aktywni.

Na tą szczególną uroczystość zaproszono zarówno włodarzy zaprzyjaźnionych samorządów, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, lokalnych przedsiębiorców jak również samych seniorów, czujących się gospodarzami wydarzenia. Aktu otwarcia – symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki. Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni goście podziwiali zmiany jakie zaszły w Dziennym Domu. Od tej pory, sianowscy seniorzy będą mieli do dyspozycji m.in.: salę do ćwiczeń wyposażoną w niezbędny sprzęt sportowo-rehabilitacyjny, pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcje sali spotkań i jadalni, pokój zabiegowo-pielęgniarski, pomieszczenie kuchenne oraz pomieszczenie do poradnictwa  lub terapii indywidualnej. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim gościom za obecność, wspaniałe życzenia oraz ogromną życzliwość wobec nowej gminnej inicjatywy.

Dzienny Dom „Senior +” w Sianowie jest przestrzenią, gdzie seniorzy mają swoje przyjazne miejsce i wyjątkową rolę. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Na seniorów czekają opiekunowie i animatorzy, starający się zapewnić nie tylko niezbędne wsparcie, ale również zagospodarować czas uczestnikom zajęć w jak najpełniejszy i najciekawszy sposób. Ponadto, w specjalnie do tego celu przystosowanych i przestronnych pomieszczeniach, prowadzone będą spotkania aktywizujące społecznie, towarzyskie, międzypokoleniowe, edukacyjne wykłady, zajęcia manualne, kulinarne i plastyczne.

Obecnie w Gminie prowadzona jest rekrutacja 30 chętnych uczestników. Do korzystania z usług Dziennego Domu „Senior+” w Sianowie uprawnieni są mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni zawodowo. Kryterium kwalifikacyjnym jest głównie: wiek, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej oraz sytuacja rodzinna. Przyjęcie do Dziennego Domu  odbywa się na podstawie złożonego wniosku wraz ze stosownymi załącznikami, dostępnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Sianów, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie oraz na stronie www.sianow.pl. Za nabór uczestników odpowiedzialny jest specjalnie powołany Zespół Rekrutacyjny. Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji prosimy składać w Referacie Rozwoju Urzędu pok. nr 13 lub w MGOPS w Sianowie.