Pomorski Szlak Jakubowy
16-06-2015

Dzikie wysypisko śmieci

W dniu 11.06.2015 roku mieszkaniec  Sianowa zgłosił  do Straży Miejskiej iż na jego prywatną posesję ktoś wywozi taczką  gruz i ziemię.  Udano się na miejsce gdzie na terenie wskazanej posesji, znajduje się wykop pod fundament, w którym powstało wysypisko śmieci. Na miejscu podjęto odpowiednie czynności służbowe. Ustalono osobę, która w dniu dzisiejszym wysypała do wykopu gruz z ziemią. Wdrożono postępowanie mandatowe. Polecono uprzątniecie wysypanych śmieci. Pouczono o regulaminie   w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta w Sianowie, który nakłada na mieszkańców segregację odpadów.