Pomorski Szlak Jakubowy
23-12-2015

Fajerwerki w okresie Świąt i Nowego Roku.

Od  szeregu lat nieodłącznym akcentem okresu Świąt Bożego Narodzenia  oraz Nowego Roku  są fajerwerki i petardy,  które mimo swojej atrakcyjności – przy niewłaściwym ich używaniu – mogą być przyczyną wielu kłopotów. Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec starego i początek nowego roku  był dla nas wszystkich  bezpieczny,  spokojny  i  miły.   Podczas zakupu fajerwerków powinniśmy pamiętać, że  środki pirotechniczne dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać:
•    nazwę wyrobu i nazwę producenta,
•    instrukcję obsługi w języku polskim oraz zasady bezpiecznego użytkowania,
•    datę ważności produktu,
•    numer katalogowy przypisany do danego produktu,
•    oznaczenie literowe NWP (nie wymaga pozwolenia). Oznaczenie to informuje, że dany produkt pirotechniczny nie wymaga specjalnego zezwolenia na sprzedaż, przechowywanie (magazynowanie), nabywanie,
•    numer normy, symbol klasy i  znak dopuszczenia produktu do sprzedaży. Dopuszczone do sprzedaży są  produkty oznaczone klasą I,
•    sprzedaż fajerwerków nieletnim jest  zakazana. O handlowcach, którzy sprzedają dzieciom środki pirotechniczne  należy   poinformować straż miejską lub policję.
 Podstawowe zasady  bezpiecznego używania fajerwerków:
•    Pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas odpalania środków pirotechnicznych.
•    Nie pozwólmy odpalać fajerwerków dzieciom bez nadzoru osoby dorosłej. To dzieci są najczęściej ofiarami fajerwerków.
•    Nie używajmy fajerwerków w miejscach, w których mogą one spowodować pożar.
•    Nie odpalajmy petard będąc pod wpływem alkoholu lub innego środka,  który  zaburza naszą ocenę sytuacji.
•    Nie odpalajmy środków pirotechnicznych w miejscach, gdzie mogą one narazić na niebezpieczeństwo inne osoby.
•    Nie odpalajmy fajerwerków  trzymając  je w ręce, z  balkonu lub  np. z  dachu  pokrytego papą.  Starajmy się robić to na równym  podłożu   w  otwartym terenie.
•    Zaraz po  odpaleniu  oddalmy się na bezpieczną odległość, która  jest  określona w instrukcji obsługi.
•    Pod żadnym pozorem nie rozbierajmy fajerwerków,  które  zostały  już raz  użyte  i nie wypaliły   oraz   nie trzymajmy ich  w ręce   próbując   ponownie  odpalić.
•    Pamiętajmy również, że huk  odpalanych fajerwerków  niepokoi zwierzęta, szczególnie psy.  Zadbajmy  o to,  aby nasze czworonogi nie były bezpośrednio narażone na odgłosy wybuchów oraz by nie zakłócały spokoju innym.
Informujemy  również, że Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie porządkowe dotyczące  używania  wyrobów pirotechnicznych  Treść rozporządzenia w załączeniu.

Załącznik: