Pomorski Szlak Jakubowy
21-10-2015

Fotelik nie gryzie

W dniu 21 października  2015 r.  od godz. 06.00  Straż Miejska w Sianowie biorąc pod uwagę utrudnione jesienne  warunki  jazdy  po  raz  kolejny  przeprowadziła  działania  prewencyjne  pod  nazwą   „Fotelik  nie gryzie”. Akcja ta  miała na celu kontrolę zasad bezpiecznego przewożenia  dzieci  uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Sianowie.  Przypomnieć należy, że dziecko w wieku  przedszkolnym i wczesnoszkolnym w trakcie przewożenia samochodem obowiązkowo winno być umieszczone w specjalnie zamontowanym foteliku i mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.  W toku dzisiejszych działań skontrolowaliśmy  59 pojazdów kierowanych przez rodziców  i stwierdziliśmy, że we  wszystkich przypadkach zachowane były zasady zgodnego z przepisami – bezpiecznego przewozu  dzieci.  Dzisiejsze działania miały przede wszystkim charakter prewencyjno – edukacyjny,  dlatego też każdy z małych pasażerów przed wejściem do przedszkola otrzymał od  strażników balonik z napisem „FOTELIK NIE GRYZIE”.  Cały czas  apelujemy natomiast do tych rodziców, którzy nie zwracają należytej uwagi  na   bezpieczną podróż własnych dzieci,  aby  przestrzegali obowiązek stosowania fotelików i zapinania pasów bezpieczeństwa.

Kierującym, którzy nie pamiętają przepisów - po raz kolejny przypominamy, że przewożenie samochodem dziecka o wzroście do 150 cm  bez  stosownego fotelika jest wykroczeniem z art. 97  Kodeksu wykroczeń   w związku  z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Podlega ono karze grzywny  w wysokości 150 zł oraz skutkuje nałożeniem  na kierującego pojazdem 6 punktów karnych.