Pomorski Szlak Jakubowy
21-06-2017

Grant Sołecki dla Wierciszewa

Dnia 19 czerwca 2017 r. w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „NIE!” bezpieczna zabawa, w ramach ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego konkursu „Granty sołecki 2017”. Przyznana kwota grantu wyniosła 9 753,00 zł. Pomysłodawcą i wnioskodawcą projektu jest sołectwo Wierciszewo.

Głównym celem inicjatywy finansowanej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, jest wspieranie i promowanie przedsięwzięć społeczności lokalnej i aktywności społecznej, aktywizacja mieszkańców oraz budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, integracja środowisk lokalnych, a także rozpoznanie lokalnych potrzeb. Z województwa zachodniopomorskiego wpłynęło 547 wniosków, z których tylko 65 zostało dofinansowanych, w tym z sołectwa Wierciszewo z Gminy Sianów.

Doceniony i nagrodzony grantem przez Urząd Marszałkowski projekt, przewiduje w swoich działaniach poprawę bezpieczeństwa i estetyki placu zabaw, jednocześnie pełniącego rolę centrum wsi. Jest to miejsce gdzie swój wolny czas spędzają wszyscy mieszkańcy sołectwa: dzieci, młodzież oraz dorośli. W ramach przedsięwzięć przewidziana jest zarówno wymiana starego, zniszczonego już ogrodzenia na nowe, z zamykaną furtką, zabezpieczającą przed nagłym wtargnięciem na jezdnię, jak również przeniesienie wejścia na plac zabaw naprzeciw przejścia dla pieszych. Obecnie dzieci wychodzą wprost na drogę gruntową, którą do pól dojeżdżają rolnicy ciężkim sprzętem. Zniszczone ogrodzenie oraz brak furtki powodują łatwą dostępność dla psów. Teren zarówno wokół placu zabaw, jak i częściowo w środku, zostanie zagospodarowany zielenią w postaci drzewek, krzewów ozdobnych i trawnika oraz doposażony w dodatkową ławkę. Po zakończeniu prac, wnioskodawcy przewidują zorganizowanie wspólnego spotkania przy ognisku. 

Gościem specjalnym spotkania był Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, który w obecności Burmistrza Gminy i Sołtysa Wierciszewa osobiście podpisał umowę o grant dla sołectwa.

Pomysłodawcy projektu i grantobiorcy serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy kolejnych sukcesów!