Pomorski Szlak Jakubowy
16-06-2015

Gruz budowlany w lesie przy drodze Sianów-Węgorzewo

W dniu 20.05.2015 roku Straż Miejska otrzymała zawiadomienie iż w lesie przy drodze Sianów-Węgorzewo zostały wysypane odpady budowlane, części samochodowe, itp. We wskazane miejsce strażnicy udali się jeszcze tego samego dnia. Przy leśnej drodze,  około 100 metrów od drogi asfaltowej, ujawnili pryzmę śmieci, części samochodowych i odpadów budowlanych. Strażnicy przeprowadzili oględziny dzikiego wysypiska co pozwoliło ustalić osoby mogące mieć związek z zanieczyszczeniem lasu. Następnie strażnicy podjęli dalsze czynności w rezultacie, których śmiecie zostały zebrane przez ustalone osoby już po dwóch dniach, posegregowane  i wywiezione zgodnie z zasadami obowiązującymi w Gminie Sianów.

Kilkanaście metrów dalej strażnicy znaleźli worki z resztkami wełny mineralnej. Na wniosek Straży Miejskiej,  Straż Leśna wywiozła odpady do utylizacji.