Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
13-09-2018

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Sianowie

 Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Sianowie jest sala posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30, pokój nr 3. Numer telefonu 94 346 95 12 – czynny w godzinach pracy Komisji.

1. Zgłoszenia list kandydatów na radnych przyjmowane będą, w Urzędzie Gminy i Miasta
w Sianowie (sala posiedzeń pokój nr 3) w następujących terminach:

- w dniu 13.09.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 i od 16:00 do 18:00;

- w dniu 14.09.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 i od 16:00 do 18:00;

- w dniu 15.09.2018 r. w godzinach od 09:00 do 11:00;

- w dniu 17.09.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 i od 17:00 do 24:00.

2. Zgłoszenia kandydatów na burmistrza przez uprawnione komitety wyborcze, przyjmowane będą
w następujących terminach:

- w dniu 24.09.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 i od 16:00 do 18:00;

- w dniu 25.09.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 i od 16:00 do 18:00;

- w dniu 26.09.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 i od 17:00 do 24:00.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Ireneusz Megiel

Zobacz OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIANOWIE z dnia 12 września 2018 r. o składzie komisji oraz siedzibie i pełnionych dyżurach - pdf