Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
12-06-2018

Informacja

W załączeniu zamieszczamy  projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie  wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
Informujemy, iż projekt uchwały dostępny jest pod linkiem:

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa