Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

24-03-2020

INFORMACJA dot. placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Sianów (aktualizacja 24.03.2020 r.)

Wobec ogólnopolskich działań profilaktycznych dotyczących zagrożenia wirusem COCID-19 (koronawirus) Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie komunikatem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 11 marca 2020r.:

1. Od dnia 26 marca do dnia 10 kwietnia 2020r. w dalszym ciągu jest zawieszona działalność wszystkich placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Sianów:

- Dzienny Dom Senior PLUS,

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”,

- Placówka Wsparcia Dziennego w Formie Pracy Podwórkowej,

- Sianowski Klub Integracji Społecznej.

Decyzja w sprawie uruchomienia działalności placówek wsparcia dziennego zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po ustaniu okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu uczestników zajęć.

2. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są dostępni pod nr telefonu: 94 31 85 512 e-m: mgops@sianow.pl

3. Na stronie www.mgops.sianow.pl znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania jednostki w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2).


Elżbieta Ałtyn

Kierownik MGOPS w Sianowie