Pomorski Szlak Jakubowy
11-08-2017

Informacja na dzień 11.08.2017 roku o podjętych działaniach mających na celu uzyskanie prawidłowych parametrów wody pitnej w Sianowie i Kłosie.

Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie informują, że w związku z nienależytą jakością wody w wodociągu zasilającego Sianów i Kłos w dniu dzisiejszym wykonano n/w działania:

1. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy komplet wyników badań wody z terenu miasta Sianów wykonanych przez akredytowane laboratorium MWiK w Koszalinie. Wyniki te były prawidłowe.

2. Wątpliwości laboratorium Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Koszalinie wzbudziły wyniki badań wody z ujęcia wody w Sianowie. W związku z tym w dniu wczorajszym, po dodatkowej dezynfekcji ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Sianowie, laboratorium PPIS w Koszalinie pobrało ponownie wodę z ujęcia wody do badań. Wyniki analiz powinniśmy otrzymać w dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych.

3. Informujemy, że jedyną instytucją upoważnioną do wydania orzeczenia o przydatności wody do spożycia przez ludzi jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Obecnie takiej zgody nie ma. Po otrzymaniu decyzji z tej instytucji niezwłocznie poinformujemy o niej mieszkańców Sianowa i Kłosu oraz przedstawimy plan dalszych, ewentualnych działań.

Jednocześnie informujemy że woda znajdująca się w beczkowozach zdatna jest do spożycia po przegotowaniu.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach prac.

Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie

Dyrektor Aleksander Janowski