Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
11-09-2018

Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego i przyjmowaniu zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA o pełnionym dyżurze przez Urzędnika Wyborczego w Gminie Sianów i przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Urzędnik Wyborczy w Gminie Sianów Pani Julita Zglińska będzie pełniła dyżur i przyjmowała od przedstawicieli komitetów wyborczych zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w następujących dniach:
1)     11.09.2018 r. w godz. od 14:00 do 15:00
2)     13.09.2018 r. w godz. od 14:30 do 15:30
3)     14.09.2018 r. w godz. od 14:30 do 15:30
4)     17.09.2018 r. w godz. od 13:00 do 15:00
5)     20.09.2018 r. w godz. od 12:30 do 15:30
6)     21.09.2018 r. w godz. od 11:00 do 15:30
Dyżur będzie pełniony w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie przy ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów w budynku B (wejście od podwórza) w pokoju nr 1.
Kontakt z Urzędnikiem Wyborczym pod nr telefonu 94 346 95 38 w godzinach pełnienia dyżuru.