Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

05-01-2022

Jadłodzielnia widziana okiem monitoringu

Jadłodzielnia widziana okiem monitoringu

„Sianowska Jadłodzielnia” działa od kilku dni i cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno po stronie „dawców” jak i „biorców”. Przypominamy, że celem utworzenia Jadłodzielni było stworzenie przestrzeni, w której każda osoba posiadająca nadmiar jedzenia , będzie mogła ją oddać do konsumpcji tym, którzy są głodni. Przypominamy również, że zarówno Jałodzielnia jak i przestrzeń wokół niej jest stale monitorowana. Każda próba zniszczenia, wandalizmu bądź pozyskania żywności w celach jej powtórnej sprzedaży będzie podlegała karze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tekst: Elżbieta Ałtyn – kierownik MGOPS w Sianowie