Pomorski Szlak Jakubowy
28-12-2016

Jak bezpiecznie używać fajerwerki.

     Straż miejska  przypomina , żebyśmy  wspólnie  zadbali  o to,  aby koniec  starego i początek Nowego Roku  był dla nas wszystkich  bezpieczny i  spokojny.   Chcąc zapobiec  przykrym  niespodziankom podczas zakupu fajerwerków powinniśmy pamiętać, że  środki pirotechniczne dopuszczone do sprzedaży winny:
•    posiadać nazwę wyrobu i nazwę producenta,
•    instrukcję obsługi w języku polskim oraz zasady bezpiecznego użytkowania,
•    datę ważności produktu i  numer katalogowy przypisany do danego produktu,
•    oznaczenie literowe NWP (nie wymaga pozwolenia). Oznaczenie to informuje, że dany produkt pirotechniczny nie wymaga specjalnego zezwolenia na sprzedaż, przechowywanie (magazynowanie), nabywanie,
•    numer normy, symbol klasy i  znak dopuszczenia produktu do sprzedaży. Dopuszczone do sprzedaży produkty oznaczone są  klasą I,
                    Sprzedaż fajerwerków nieletnim jest  zakazana. O handlowcach, którzy sprzedają dzieciom środki pirotechniczne  prosimy   poinformować  straż miejską lub policję.

Podstawowe zasady  bezpiecznego używania fajerwerków:
•    Pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas odpalania środków pirotechnicznych.
•    Nie pozwólmy odpalać fajerwerków dzieciom bez nadzoru osoby dorosłej. To dzieci są najczęściej ofiarami fajerwerków.
•    Nie używajmy fajerwerków w miejscach, w których mogą one spowodować pożar.
•    Nie odpalajmy petard będąc pod wpływem alkoholu lub innego środka,  który  zaburza naszą ocenę sytuacji.
•    Nie odpalajmy środków pirotechnicznych w miejscach, gdzie mogą one narazić na niebezpieczeństwo inne osoby.
•    Nie odpalajmy fajerwerków  trzymając  je w ręce, z  balkonu lub  np. z  dachu  pokrytego papą.  Starajmy się robić to na równym  podłożu   w  otwartym terenie.
•    Zaraz po  odpaleniu  oddalmy się na bezpieczną odległość, która  jest  określona w instrukcji obsługi.
•    Pod żadnym pozorem nie rozbierajmy fajerwerków,  które  zostały  już raz  użyte  i nie wypaliły   oraz   nie trzymajmy ich  w ręce   próbując   ponownie  odpalić.
•    Pamiętajmy również, że huk  odpalanych fajerwerków  niepokoi zwierzęta, szczególnie psy.  Zadbajmy  o to,  aby nasze czworonogi nie były bezpośrednio narażone na odgłosy wybuchów oraz by nie zakłócały spokoju innym.
                           Przypominamy  również,   że Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie porządkowe dotyczące  używania  wyrobów pirotechnicznych.  Treść rozporządzenia w załączeniu