Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
27-04-2018

Kartą w kasie Urzędu i Przedszkolu.

Od października 2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Sianowa oraz w Przedszkolu Gminnym w Sianowie została uruchomiona usługa płatności kartą.  W ten sposób będzie można uiścić opłaty m.in. za podatki, odpady komunalne, za wydawane dokumenty oraz opłatę za przedszkole i żłobek. Za transakcje nie jest pobierana prowizja. W lipcu gmina Sianów zgłosiła swój udział w pilotażowym projekcie akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali POS w jednostkach administracji publicznej. Projekt jest działaniem Ministerstwa Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. w ramach ogólnopolskiego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, który ma na celu upowszechnienie płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. W celu umożliwienia dokonywania płatności bezgotówkowych za pomocą karty Rada Miejska w dniu 27 lipca podjęła uchwałę w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego , w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. W ramach pilotażu usługa dostępna do końca marca 2020 roku.