Unia Europejska

Odpady komunalne

10-07-2018

Kościelna 1-idziemy naprzód...

Kościelna  1-   idziemy naprzód, naprzód radośnie … mimo trudności i przeszkód  prace remontowe  przy kościele parafialnym  zmierzają w obranym kierunku,  nabierając  tempa. We wnętrzu świątyni  słychać prace zagęszczarki  i łopat , czasem uderzenie młotka  miesza się ze szmerem ludzkich słów . Bezszelestna praca laserowego urządzenia  pokazuje poziom konieczny do uzyskania, oznaczony w efekcie  drewnianymi palikami- jak różny to sposób od pomiaru realizowanego przed laty. Wyrównane podłoże i podsypka wzmacniająca  stanowi  wszystko to,  co przyjmie na siebie ułożoną jak przed laty posadzkę z cegły. To realizacja wynikająca  z dokumentacji  projektowej inż. Zbigniewa Kocura, badań sondażowych archeologów i specjalistów,  prowadzonych tak za pomocą georadaru, jak i wspomnianych łopat, a następnie  uzgodniona ze służbami Konserwatora Zabytków.

Dziękujemy  ks. proboszczowi  Zbigniewowi Waszkiewiczowi  za prowadzenie uzgodnień dot .dotacji tak bardzo  szerokiego zakresu  prac prowadzonej renowacji świątyni. Mamy przecież o jednego wikarego mniej,  a zadań duszpasterskich nie ubyło.  WSPOMINAMY….   tu  też wszystkich tych, którzy swoją ofiarnością  i oddaniem to dzieło wspomagają, przez systematyczną modlitwę  o właściwy przebieg  remontu kościoła św. Stanisława Kostki w roku jego patrona, jak pamiętamy.

Na pewno przebieg prac zależy od wielu czynników, a od tego ludzkiego szczególnie. Dziękując wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom, niezmiernie gorąco zwracam się z prośbą, o wsparcie do tych wszystkich , którzy szansy udziału w renowacji  tej świątyni sobie nie dali. Śmielsze spojrzenie na odnowiony Dom Boży daje pewność, że mam w tym dziele swój udział, a troska o sprawy najważniejsze mnie obchodziła.

Foto i tekst  R.S.

Przewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Ryszard Sobczyński