Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
11-09-2018

Komunikat działu świadczeń rodzinnych

(„500+” -  Świadczenie wychowawcze; Świadczenia rodzinne; Fundusz Alimentacyjny, „300 – Dobry Start”)

Termin składania wniosków – wrzesień 2018

Sposób składania wniosków:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie:  Dział Świadczeń Rodzinnych; Sianów ul. Słowackiego 3a

Czas pracy w miesiącu wrześniu 2018:

- MGOPS (poniedziałek – czwartek 7:00-15:00; piątek 7:30-15:30)

Dodatkowo: wychodząc naprzeciw potrzebom osób pracujących zawodowo Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie w miesiącu wrześniu będzie pracował w soboty: 08.09.; 15.09.; 22.09.; 29.09.;  w godz.7:00-15:00

Obsługa wnioskodawców drogą elektroniczną: Emp@tia, platforma ZUS, platformy bankowe, ePUAP;

                                                                              Elżbieta Ałtyn

                                                                             Zastępca Kierownika MGOPS