Unia Europejska

Odpady komunalne

12-02-2019

Komunikat o awarii wodociągu

W dniu 12.02.2019 r. około godziny 8:00, w trakcie prac drogowych związanych z budową odcinka drogi S6 będącego obwodnicą Sianowa, na wysokości budynku przy ul. Dworcowej 60 została uszkodzona miejska sieć wodociągowa. Uszkodzenie spowodowało przerwę w dostawach wody do części odbiorców przy ul. Dworcowej. Wykonawca prowadzonych prac zobowiązał się do naprawy uszkodzenia. Dostawy wody powinny zostać wznowione około godziny 12:00-13:00.