Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

21-09-2022

Konferancja pn. „Idea Cittaslow w rozwoju polskich miast na przykładzie regionu Warmii i Mazur”

Zaproszenie na konferencję

Burmistrz Sianowa serdecznie zaprasza przedstawicieli wspólnot samorządowych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konferencji pn. „Idea Cittaslow w rozwoju polskich miast na przykładzie regionu Warmii i Mazur”, która odbędzie się 30 września 2022 r. w Sianowie (Kino Zorza, godz. 10.00 – 13.30).

Konferencja skierowana jest do włodarzy i przedstawicieli miast i gmin miejsko-wiejskich
z Województwa Zachodniopomorskiego. Prelegentami będą włodarze i przedstawiciele wspólnot samorządowych  z całej Polski (nalężących do Polskiej Krajowej Sieci Miast Dobrego  Życia Cittaslow) oraz p. Tomasz Sobieraj Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Miasta Cittaslow, spod znaku ślimaka, przyjmują wspólne cele  dla polepszania jakości życia mieszkańców i przybliżania kultury dobrego życia.  Przede wszystkim stawiają na działania prospołeczne i prośrodowiskowe, dbają o zachowanie niepowtarzalnego charakteru każdego z miast poprzez odnowę zabytków oraz pielęgnowanie lokalnej twórczości i kuchni..  Do międzynarodowego stowarzyszenia mogą należeć miasta liczące mniej niż 50 tys. mieszkańców, które zobowiązały
się realizować cele ruchu i wszechstronnie pracować nad poprawą jakości życia ich mieszkańców.

W Polsce obecnie 36 wspólnot przynależy do Sieci. Sianów jest jedynym samorządem
w województwie zachodniopomorskim, który od 2017 r jest jej członkiem.

Zainteresowanych przedstawicieli gmin województwa zachodniopomorskiego serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnej debaty nt. szans rozwoju małych miast, możliwości współpracy i realizacji wspólnych inicjatyw pod szyldem slow life