Unia Europejska

Odpady komunalne

29-11-2018

Konkurs dla NGO – 2019 rok!

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na rok 2019.

Termin składania ofert  upływa z dniem 20 grudnia 2018 r. 

 ZOBACZ OGŁOSZENIE
 ZOBACZ WZÓR OFERTY