Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

24-11-2022

Konsultacje społeczne dot. projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sianów na lata 2023-2030

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sianów na lata 2023-2030. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

Niniejsze konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców gminy i miasta Sianów z projektem strategii oraz pozyskania uwag i opinii dotyczących ww. projektu.
Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych konsultacji posłużą prawidłowemu i rzetelnemu opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sianów na lata 2023 – 2030.

Wypełniony formularz zgłoszenia uwag proszę dostarczyć do dnia 02.12.2022 r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie:
- osobiście do siedziby Ośrodka,
- pocztą na adres Ośrodka: MGOPS w Sianowie ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów (decyduje data wpływu do Ośrodka),
- elektronicznie – za pomocą poczty elektronicznej wysyłając na adres: mgops@sianow.pl
- elektronicznie - poprzez system ePUAP na adres skrytki Ośrodka: /p17s3kbk9o/skrytka

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii i składania uwag.

Załączniki:
- projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sianów na lata 2023 – 2030
- formularz składania uwag i opinii (wersja pdf.)
- formularz składania uwag i opinii (wersja docx.)