Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

30-12-2022

KONSULTACJE SPOŁECZNE dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Łazy

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Zarządzeniem nr 153/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łazy.

W dniach od 2 stycznia 2023 r. do 18 stycznia 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Sianów w szczególności zamieszkałymi w obrębie geodezyjnym Łazy w przedmiocie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łazy.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w formie zamieszczenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łazy na tablicy ogłoszeń w Łazach, w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów, na stronie internetowej Gminy Sianów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Sianów.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie wyrażonych opinii i uwag przez mieszkańców sołectwa Łazy.

Opinie i uwagi można składać na Formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej Gminy Sianów oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów.

Formularz zgłoszenia opinii lub złożenia uwag do projektu uchwały należy złożyć w  Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów lub na adres mailowy kancelaria@sianow.pl, z dopiskiem: „Konsultacje- projekt Statutu Sołectwa Łazy” w terminie od 2 stycznia 2023 r.  do 18 stycznia 2023 r.