Unia Europejska
09-05-2018

LIII Sesja Rady Miejskiej w Sianowie

Uprzejmie informujemy, że, na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Sianów zwołana zostaje  w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów, LIII  Sesja Rady Miejskiej w Sianowie. Sesja odbędzie się 09 maja 2018 r. r. o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta   w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.                           

3. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sianowie w kadencji 2014-2018.

  1. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Machała