Pomorski Szlak Jakubowy
31-08-2016

Lustracja terenów w rejonie szkół.

Już jutro rozpoczęcie roku szkolnego,  a wraz z nim najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy  staną się częstymi uczestnikami ruchu drogowego. Aby ich droga do szkoły była  rzeczywiście bezpieczna, ważne jest aby miejsca w których będą poruszały się dzieci były odpowiednio widoczne, właściwie oznakowane i oświetlone.  Tradycyjnie już strażnicy miejscy  na przełomie sierpnia i września przeprowadzają  lustrację  terenów położonych bezpośrednio w pobliżu placówek oświatowych sprawdzając m.in. czy znajdujące się tam oznakowanie  dróg jest prawidłowe i czy nie uległo zniszczeniu, czy znajdująca się przy drodze roślinność nie ogranicza widoczności, czy oświetlenie  tych miejsc  nie wymaga naprawy.
Wszelkie stwierdzone  uchybienia będą natychmiast przekazywane zarządcom dróg,  aby niezwłocznie uzupełnić ewentualne braki.