Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
10-11-2017

Masowa migracja aktów stanu cywilnego w USC w Sianowie

Dnia 8 listopada 2017 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sianowie uruchomiona została funkcjonalność masowego przenoszenia aktów stanu cywilnego z lokalnej bazy aktów urodzeń, małżeństw i zgonów do centralnego rejestru stanu cywilnego w aplikacji „Źródło”. Od ponad dwóch lat lokalna elektroniczna baza aktów stanu cywilnego w USC w Sianowie uzupełniana jest o dane z aktów papierowych by szybciej mogły być one wydawane osobom zainteresowanym. Masowa migracja powinna jeszcze bardziej przyspieszyć wydawanie aktów gdyż możemy je przenosić do rejestru centralnego nie tylko pojedynczo jak dotychczas, a w większej ilości np. całymi rocznikami aktów. Warunkiem jaki należy spełnić jest stworzenie poprawnej bazy danych aktów w dotychczasowym gminnym programie komputerowym, co jest niezwykle żmudną czynnością z uwagi na ilość danych jakie zawierają. Na dzień dzisiejszy USC w Sianowie dokonało przeniesienia ponad 3800 aktów z prawie 12000 jakie należy przenieść do systemu „Źródło”, i są to akty urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1946-2015. Obecnie do migracji masowej przygotowana jest baza aktów urodzeń i zgonów, natomiast baza aktów małżeństw będzie przygotowywana sukcesywnie.

Warto zaznaczyć, że Urząd Stanu Cywilnego w Sianowie jest jedynym okolicznym urzędem, który przystąpił do programu masowej migracji aktów stanu cywilnego.

Adrian Lewandowski, Zastępca Kierownika USC w Sianowie