Pomorski Szlak Jakubowy
16-11-2015

MONITORING MIEJSKI REJESTRUJE

 Dwóch mieszkańców osiedla na ul. Słowackiego w Sianowie zostało zarejestrowanych przez miejski monitoring podczas porzucania  zniszczonych mebli pod wiatę gdzie kiedyś stały kontenery do segregacji odpadów. Straż Miejska w Sianowie dość szybko ustaliła personalia dwóch panów zarejestrowanych przez miejski monitoring w czasie popełniania wykroczenia.  Osoby te zostały ukarane mandatami karnymi i zobowiązały się  do natychmiastowego uprzątnięcia wyrzuconych mebli i dostarczenia ich do punktu zbiórki odpadów komunalnych.

Punkty do selektywnej zbiórki odpadów zostały zlikwidowane właśnie ze względu na notoryczne dostawianie do nich odpadów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć, tj. właśnie stare meble, zużyty sprzęt elektroniczny, elementy armatury sanitarnej, itp. Odpady te musiały być sprzątane przez Urząd Gminy   w Sianowie w ramach dodatkowo płatnej usługi usuwania dzikich wysypisk.

W chwili obecnej każde wyrzucenie jakichkolwiek odpadów w miejscu gdzie kiedyś stały pojemniki do segregacji będzie traktowane jako tworzenie dzikiego wysypiska. Pozbywanie się odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych  naraża sprawcę  wysoką karą grzywny z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  W niektórych szczególnych przypadkach może to skutkować postępowaniem administracyjnym co wiąż się z pokryciem kosztów likwidacji nielegalnego wysypiska.

Zainteresowanym mieszkańcom przypominamy:

  1. W dniu 28 listopada 2015r. odbędzie się odbiór odpadów przez mobilny punkt zbiórki odpadów (gratowóz). Czas i miejsce stacjonowania gratowozu dla poszczególnych miejscowości podany jest poniżej w tabeli. Gratowóz będzie przyjmował odpady niebezpieczne, takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralka, lodówka, telewizor, radio, kalkulator itp.);
  • zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe;
  • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki oraz opakowania po nich;
  • przeterminowane leki;
  • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki;
  • zużyte kartridże i tonery.

Drugi, większy, mobilny punkt zbiórki odpadów odbierze odpady inne niż niebezpieczne, takie jak:

  • opony,
  • odpady wielkogabarytowe (np. kanapa, fotel, stół, materac, umywalka, brodzik, dywan, rower, itp.).
  1. 2.      Ww odpady można przekazywać osobiście do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Tylnej 34 w Sianowie. Punkt czynny jest w każdy czwartek od godz. 8:00 do 16:00

 

Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

LOKALIZACJA

GODZ.

1.

Bielkowo

przy sklepie

10:50 -11:30

2.

Dąbrowa

przy sklepie

13:00-13:30

3.

Gorzebądz

naprzeciw budynku 7B -przy drodze betonowej

08:25-08:55

4.

Grabówko

przy placu zabaw

13:40-14:10

5.

Iwięcino

na parkingu -przy kościele

10:10 -10:40

6.

Karnieszewice

w centrum wsi -przy skrzynkach pocztowych

12:20-12:50

7.

Kędzierzyn

w centrum wsi -przy placu zabaw

07:50-08:20

8.

Kleszcze

przy wjeździe na fermę (dawne PGR)

08:15-08:45

9.

Kłos

k. krzyża -za skrzynkami pocztowymi,Kłos „baza”

09:05-09:35

10.

Maszkowo

przy placu zabaw

07:00-07:30

11.

Mokre

przy przystanku

09:40-10:10

12.

Osieki

ul. Jeziorna-przy kapliczce,

blok przy ul. Łąkowej

08:55 -09:25

13.

Ratajki

przy świetlicy

11:50-12:20

14.

Rzepkowo

w centrum wsi -przy przystanku PKS

09:30 -10:00

15.

Sianów

Plac pod Lipami -parking k. kina

09:40-10:10

16.

Sianów

ul. Dębowa -pętla autobusowa

10:15-10:45

17.

Sianów

ul. Słowackiego-przy cmentarzu

10:55-11:30

18.

Sieciemin

przy posesji nr 3 (na początku wsi),

przy świetlicy

12:40-13:10

19.

Sierakowo Sławieńskie

k. skrzynek pocztowych

11:05-11:35

20.

Skibno

w centrum wsi -przy przystanku, przy blokach, dworzec PKP, Skibienko

07:00-07:30

21.

Skwierzynka

na zakręcie-na początku wsi (k. posesji nr 2)

07:00-07:30

 

 

 

22.

Sowno

w centrum wsi -przy sklepie 

10:25-10:55

23.

Sucha Koszalińska

przy sklepie

07:40-08:10

24.

Szczeglino

przy sklepie GS

08:20-08:50

25.

Szczeglino Nowe

przy posesji sołtysa

09:00-09:30

26.

WęgorzewoKoszalińskie

przy sklepie GS-od strony stawku

07:40-08:10

27.

Wierciszewo

przy sklepie

11:40 -12:10