Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
08-02-2018

Na pomoc bezdomnym w zimie.

Pracownik socjalni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie wspólnie ze Strażą Miejską w dniu 7 lutego 2018 roku w godzinach rannych odwiedzili miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Namawiali ich do skorzystania z pomocy w formie gorącego posiłku, finansowej (na zasadach ogólnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) oraz
w Placówkach zapewniających schronienie dla osób bezdomnych  na okres zimy.

Osoby bezdomne mogą otrzymać schronienie w:

Schronisku dla osób bezdomnych w Koszalinie ul. Mieszka 16

tel. (94)341-92-69 lub (94)316-58-21

- możliwość skorzystania z ciepłego posiłku,

- możliwość wykonania czynności sanitarnych i higienicznych,

- możliwość skorzystania z pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

Jeśli widzisz taką osobę powiedz jej gdzie może otrzymać  pomoc lub zgłoś, zadzwoń do:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie

Ul. Słowackiego 3a

Tel. 94 3185 512

Straż Miejska w Sianowie

Tel. 94 3171 587

Nagłe przypadki w godz. 15-17 Tel: 664 432 448, 664 432 449

Policja

Tel. 94 3429 676

Bezpłatna całodobowa infolinia

Tel. 800 170 010

Tekst i foto.Beata Kowal