Pomorski Szlak Jakubowy
27-05-2016

Na ratunek starszemu mężczyźnie.

W minioną  środę wczesnym rankiem do Straży Miejskiej w Sianowie zadzwoniła zaniepokojona mieszkanka  Sianowa  informując,  że coś niedobrego dzieje się  z  sąsiadem. Z jej relacji wynikało, że z mieszkania sąsiada dochodzą  krzyki,  wołania  oraz słychać głośne ujadanie  psa,  który co chwilę wybiega na klatkę schodową. Strażnicy  szybko udali się  we wskazane miejsce.  W progu mieszkania, na podłodze  obok otwartych  drzwi leżał  starszy mężczyzna. Krzyczał, nie potrafił  udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania,  nie mógł wstać z podłogi. Jego stan wskazywał, że wymaga pilnej pomocy lekarskiej.  Przy mężczyźnie  biegał  agresywny pies, który  bronił dostępu do swojego właściciela.  Natychmiast podjęto czynności zmierzające do udzielania starszemu panu  pilnej  pomocy medycznej.  Strażnicy ustalili, że od pewnego czasu zamieszkuje on samotnie, jest  ciężko chory i częściowo sparaliżowany. Przed przybyciem zespołu pogotowia ratunkowego  strażnicy wykonali również czynności zmierzające do ustalenia   najbliższej rodziny chorego mężczyzny, która przebywa poza Sianowem. W celu ułatwienia  działań ratownikom medycznym  zachodziła także konieczność zabezpieczenia  agresywnego psa, który wciąż warował obok swojego pana.  Zespół pogotowia ratunkowego  przewiózł starszego mężczyznę do szpitala, gdyż zachodziła potrzeba natychmiastowego podjęcia leczenia.  Do czasu przybycia członków rodziny chorego - strażnicy pozostali na miejscu zdarzenia  zabezpieczając jego dobytek.  Po przyjeździe córki poszkodowanego - przekazano jej mieszkanie i udzielono informacji oraz  porady  w sprawie dalszych działań  niezbędnych do  zapewniania  opieki  mieszkańcowi Sianowa.
Dzięki informacji od  sąsiadki  oraz  sprawnemu  działaniu  strażników,  choremu starszemu  człowiekowi  udzielono natychmiastowej  pomocy i przekazano go  pod opieką  lekarską.