Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
04-12-2017

Nauka pływania w gminie Sianów

 W gminie Sianów od września br. Wdrażana jest kolejna edycja programu Aqua edukacja. Tym razem organizatorem i promotorem zajęć jest Sianowska Fundacja Jesteśmy Razem, która pozyskała środki z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zgodnie z założeniami projektem objęto 165 dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Młodzież podzielona na 11 piętnastoosobowych grup uczęszcza na zajęcia w Parku Wodnym w Koszalinie.

Na zdjęciach zajęcia grupy dzieci z SP w Suchej Koszalińskiej.