Pomorski Szlak Jakubowy
28-07-2016

Nie spalajmy odpadów!

Straż miejska  otrzymała zgłoszenie iż na terenie jednej z posesji w Sianowie spalane  mogą być odpady z tworzyw sztucznych. Uciążliwy dym i odór z ogniska był wyczuwalny  we wielu sąsiednich  budynkach,  tym bardziej  iż przy panujących obecnie  upałach większość okien jest pootwierana.  Palone odpady są szczególnie trujące – stąd też strażnicy natychmiast  zareagowali na informację i w kilka minut byli przy ognisku.  Na miejscu ustalili, że mężczyzna zatrudniony przez właściciela posesji do posprzątania terenu postanowił spalić niepotrzebne  odpady i worki foliowe.  Właściciel posesji ma podpisaną umowę na selektywną zbiórkę i odbiór odpadów. Sprawca został zobligowany do natychmiastowego ugaszenia ogniska z trującymi odpadami i ukarany w postępowaniu mandatowym.

Ponownie przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywne gromadzenie odpadów zobowiązani są ich  do  właściwego zbierania  z podziałem na:

  • tworzywa sztuczne,
  • zużyty sprzęt elektryczny,
  • opony,
  • przeterminowane leki  i chemikalia,
  • meble  i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane,
  • odpady zielone,
  • papier i tekturę,
  • wyroby ze szkła
  • metale

Zbiórka wymienionych odpadów prowadzona jest w systemie workowym lub pojemnikowym.

Ponadto informujemy że  odpady można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),  który zlokalizowany jest w Sianowie przy ul. Tylnej 34.  Punkt jest czynny w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 16:00. Każdy mieszkaniec Gminy Sianów może, w ramach opłaty uiszczanej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  osobiście przekazać do PSZOK  wymienione wyżej  rodzaje odpadów.