Pomorski Szlak Jakubowy
21-10-2015

O SEGREGACJI ODPADÓW – RAZ JESZCZE

Ponownie przypominamy, że pozbywanie się odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest wykroczeniem i podlega karze mandatu lub grzywny a w niektórych przypadkach, również karze administracyjnej. Zapomniało o tym dwóch mieszkańców Placu Pod Lipami, którzy w godzinach wieczornych wyrzucili monitor komputerowy, w miejscu gdzie kiedyś stały kontenery do segregacji odpadów. Monitoring miejski zarejestrował zdarzenie co pozwoliło na szybkie ustalenie sprawców.  Osoby te zostały zobowiązane do uprzątnięcia wyrzuconego sprzętu i dostarczenie go do Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przeprowadzono  również postępowanie mandatowe. Zainteresowanym mieszkańcom przypominamy, że odpady tzw. „problemowe” można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Tylnej 34 w Sianowie. Punkt czynny jest w każdy czwartek od godz. 8:00 do 16:00.