Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

05-03-2021

Obiekt monitorowany

monitoring obiekut

Dzięki środkom finansowym na realizację projektu „Sianowski Klub Integracji Społecznej” od dzisiaj jest monitowana cała przestrzeń wokół placówki wsparcia dziennego. Dodatkowo kamera obrotowa całodobowo rejestruje plac Dziennego Domu Senior Plus. Obraz przekazywany jest do centralnej jednostki rejestracyjnej, która w przypadku nieuprawnionego wejścia na teren monitorowany dokona zgłoszenia do właściwych służb.

Tekst i foto: Robert Suszczak