Pomorski Szlak Jakubowy
07-08-2015

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

W dniu 6 sierpnia 2015 roku podczas obsługi monitoringu miejskiego strażnik miejski zauważył mężczyzn niosących zniszczoną wersalkę w stronę śmietnika przy ul. Słowackiego. Na miejsce natychmiast został skierowany Patrol Straży Miejskiej. Strażnicy zatrzymali  mężczyzn na tzw. „gorącym uczynku”. Uniemożliwili im wyniesienie  zniszczonej kanapy do śmietnika. Po wylegitymowaniu i spisaniu danych osobowych nakazali im zabranie mebla z powrotem. Zostali pouczeni o przestrzeganiu zasad dotyczących pozbywania się odpadów wielkogabarytowych.
Straż Miejska przypomina
Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na śmieci, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe.  Są to na przykład stoły, szafy, krzesła, sofy, kanapy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, itp.
Odpady takie wynosimy i składujemy przy śmietniku na dzień przez zaplanowaną wywózką. Wywożenie odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Sianów odbywa się raz na kwartał. Najbliższy terminy wywózki to 22 sierpnia i 28 listopada.
W przypadku konieczności pozbycia się takich odpadów w innym terminie, istnieje możliwość osobistego wywiezienia ich do Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy ul. Tylnej 34 w Sianowie. PSZOK czynny jest w każdy czwartek (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8:00 –16:00.
Wszelkich informacji na temat terminów wywożenia pozostałych odpadów, tj.  biodegradowalnych, segregowanych (tj. plastik, szkło) i  mieszanych   można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie oraz PGK Koszalin.