Unia Europejska

Odpady komunalne

06-12-2018

OGŁOSZENIE

dot. realizacji programu „Z szacunkiem dla złotówki” dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ogłasza nabór ofert na realizację programu „Z szacunkiem dla złotówki” dla klientów tutejszego ośrodka pomocy społecznej w formie bezgotówkowej (talonów).
Zaproszenie skierowane jest do placówek handlowych i usługowych z terenu Gminy i Miasta Sianów
Termin składania ofert: do dnia 14.12.2018 (do godz. 13:00)
Miejsce składania ofert: Biuro podawcze MGOPS Sianów