Pomorski Szlak Jakubowy
11-07-2017

OGŁOSZENIE z dnia 11 lipca 2017r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Sianów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r., (więcej - pdf)

wzór oferty - format docx