Unia Europejska

Odpady komunalne

08-06-2018

Ograniczenia poboru wody w gminie

W związku z utrzymującym się okresem bezdeszczowym połączonym z panującymi wysokimi temperaturami oraz dużym poborem wody sieciowej przekraczającym normalne zużycie,  wprowadza się ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Sianów.

Wprowadza się zakaz poboru wody z wodociągów gminnych w godzinach 17.00 – 23.00, z przeznaczeniem do:

1)     podlewania i zraszania ogrodów, trawników, klombów i ogrodów warzywnych,

2)     podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,

3)     podlewania folii i szklarni ogrodowych,

4)     napełnianie basenów przydomowych.

Zobowiązuje się wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Sianów i instytucje zlokalizowane na jej terenie do racjonalnego korzystania z wody pitnej.

Nie zastosowanie się do niniejszego zarządzenia powoduje odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o wykroczeniach.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 988/2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy i Miasta Sianów.