Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

09-09-2020

Opieka Wytchnieniowa w Gminie Sianów

Mieszkańcy gminy Sianów, którzy na stałe opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodziny od lipca mogą korzystać z realizowanego przez Gminę Sianów rządowego Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2020.  W tegorocznej edycji przyznano łącznie 2850 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.
Przyznane usługi mają za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu 19 osób zaangażowanych na co dzień w sprawowanie opieki,  może przeznaczyć czas wolny od obowiązków na odpoczynek, regenerację lub załatwienie niezbędnych spraw.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej