Pomorski Szlak Jakubowy
16-06-2017

Pielgrzymowanie drogą trzech Wież

Od marca 2017r Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Osiekach wraz z partnerami Gminą Sianów i Gminną Organizacją Turystyczną w Sianowie realizują projekt pn. „Droga miedzy Trzema wieżami”. Przedsięwzięcie zakłada utworzenie 18-kilometrowego szlaku pomiędzy trzema miejscowościami: Suchą Koszalińską, Iwięcinem i Osiekami, w których znajdują się trzy średniowieczne, zabytkowe świątynie – stanowiące dziedzictwo kulturowe Pomorza Środkowego.

Powstający szlak  stanowi niewielki fragment szlaku Pomorskiej Drogi Św. Jakuba, leży na styku Pomorskiego Szlaku Cysterskiego – wzbogacając oba swoim dziedzictwem. Już niedługo zostanie oznakowany i wpisany do rejestru Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Partnerzy projektu realizują działania, związane z jego powstawaniem i popularyzowaniem wśród lokalnej społeczności i przybywających z daleka wędrowców.

Ks. Henryk Romanik, pomysłodawca i realizator projektu zaprasza wszystkich sympatyków i pielgrzymów do odwiedzania świątyń i wędrowania wzdłuż szlaku skarbów dziedzictwa kulturowego Gminy Sianów.  Jak mówi: „Zachęcamy do wyruszenia w drogę, która będzie częścią poznawania małej ojczyzny lub pielgrzymowania do źródeł, wakacyjną przygodą ubogacającą pobyt na Pomorzu albo odpoczynkiem po pracy w ciąg roku.  „Droga między trzema wieżami” zaprasza do zatrzymania w biegu życia i pokonania muru obojętności wobec sąsiedztwa niebiańskich tajemnic tuż za płotem. Trzy wieże niech będą nam wskazówkami zegara naszej wieczności”.

 Niebawem wakacje, czas w którym świątynie ożyją … Turyści, mieszkańcy, pielgrzymi i wędrowcy będą mogli skorzystać z oferty kulturowej trzech architektonicznych perełek, spotkań z duszpasterzem, prelekcji historycznych oraz poetyckich i muzycznych koncertów.

Już dziś serdecznie zapraszamy do odwiedzania świątyń i wyprawy 18-kilometrową trasą wzdłuż trzech, pięknie usytuowanych miejscowości, kryjących w sobie unikatowe skarby dziedzictwa.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Fotografie: Waldemar Kosowski

Załącznik: