Pomorski Szlak Jakubowy
12-10-2016

PORANNE SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI

W dniu 12 października 2016 roku od godz. 6:00 Straż Miejska w Sianowie biorąc pod uwagę utrudnione jesienne warunki jazdy po raz kolejny przeprowadziła działania prewencyjne pod nazwą „Fotelik  nie gryzie” . Akcja ta miała na celu kontrolę zasad bezpiecznego przewożenia dzieci uczęszczających do przedszkola Gminnego w Sianowie. Przypomnieć należy, że dziecku w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w trakcie przewożenia samochodem obowiązkowo winno być umieszczone w specjalnie zamontowanym foteliku i mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. W toku dzisiejszych działań skontrolowaliśmy 49 pojazdów kierowanych przez rodziców i stwierdziliśmy, że we wszystkich przypadkach zachowane były zasady zgodnego z przepisami - bezpiecznego przewozu dzieci. Dzisiejsze działania miały przede wszystkim charakter prewencyjno-edukacyjny. Każdy z małych pasażerów przed wejściem do przedszkola otrzymał od strażników balonik z napisem „Fotelik nie gryzie”. Cały czas natomiast apelujemy do tych rodziców, którzy nie zwracaną należytej uwagi na bezpieczną podróż własnych dzieci aby przestrzegali obowiązek stosowania fotelików i zapinania pasów bezpieczeństwa.

Kierującym, którzy nie pamiętają przepisów – po raz kolejny przypominamy, że przewożenie samochodem dziecka o wzroście do 150 cm bez stosownego fotelika jest wykroczeniem z art. 97 Kodeksu wykroczeń w zw. z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym podlega ono karze grzywny w wysokości 150 zł oraz skutkuje nałożeniem na kierującego 6 punktów karnych.