Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

13-02-2015

Pracują „Na Własne Konto”

Gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Dąbrowie biorący udział w Programie „Na Własne Konto” odwiedzili sianowski ratusz. W ubiegłym tygodniu w Zespole Szkół w Dąbrowie rozpoczął się drugi etap Programu „Na Własne Konto”. W ramach ferii zimowych gimnazjaliści poprzez gry, zabawy oraz spotkania u przedsiębiorców i w jednym z koszalińskich banków, poznali podstawowe pojęcia i zasady ekonomiczne. Obecnie od lutego do marca gimnazjaliści biorący udział w Programie będą mogli w praktyce poznać zalety i wady prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy podejmą się założenia własnej spółdzielni uczniowskiej.

Gimnazjaliści w ubiegłą środę, tj. 11 lutego, odwiedzili ratusz, aby podpytać Macieja Berlickiego, Burmistrza Gminy i Miasta Sianów oraz jego Zastępcę Marcina Posmyka o sianowski rynek. W trakcie spotkania uczniowie opowiedzieli o zajęciach prowadzonych w ramach Programu „Na Własne Konto” oraz o pomysłach na swoją zawodową przyszłość. Nie był to jedyny cel odwiedzin – gimnazjaliści, za zgodą Burmistrza, przeprowadzili wśród urzędników badanie ankietowe dotyczące zakładanej przez siebie spółdzielni uczniowskiej.

Program „Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja oraz gminą Sianów.