Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
29-06-2018

Prośba o racjonalne gospodarowanie wodą pitną

Z uwagi na zakończenie okresu panowania bardzo wysokich temperatur oraz występujące w ostatnim okresie opady deszczu zniesione zostaje ograniczenie korzystania z wody sieciowej jedynie do celów bytowych. Jednakże biorąc pod uwagę trwające nadal prace przy przebudowie miejscowej stacji uzdatniania wody w Sianowie i wiążącego się z tym spadku wydajności produkcji wody sieciowej prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą sieciową w celu uniknięcia spadków ciśnienia na terenie miasta Sianowa oraz miejscowości Kłos.