Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
22-06-2017

Prymusi w Gminie Sianów 2017

W dniu 22 czerwca 2017r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie odbyło się spotkanie najlepszych uczniów i absolwentów sianowskich szkół z Panem Maciejem Berlickim Burmistrzem Gminy Miasta Sianów. W obecności rodziców uczniów, wychowawców i dyrektorów szkół Pan Burmistrz wspólnie z zastępcą Panem Marcinem Posmykiem wręczyli uczniom Listy gratulacyjne oraz Nagrody Burmistrza za najlepsze wyniki w nauce, za aktywność w życiu szkoły i gminy. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice w podziękowaniu za wspaniałe wychowanie dzieci oraz życzeniami dalszych sukcesów.  Pan Burmistrz życzył wszystkim  kolejnych sukcesów szkolnych, wytrwałości w odkrywaniu nowych obszarów wiedzy i nauki, odwagi w pokonywaniu wszelkich trudności i powodzenia w realizacji własnych marzeń i planów.

Informacje o najlepszych uczniach i absolwentach w roku szkolnym 2016/2017

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie
Inez Babicz
Średnia ocen: 5,27
Zachowanie: wzorowe
Rodzice: Daniela Babicz
Wychowawca: Danuta Spychalska
Dyrektor szkoły: Anna Walińska
Zainteresowania: piłka nożna w wolnym czasie, gimnastyka, pływanie, zwierzęta (psy i koty), malarstwo,
Wyróżniające cechy: pilna, spokojna, obowiązkowa, koleżeńska, sumienna,
Osiągnięcia:
I miejsce w Gminnym Konkursie z języka angielskiego, IV miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym.


Szkoła Podstawow nr 2 w Sianowie
Karolina Podlas
Średnia ocen: 5,27
Pełnione funkcje: Uczestnik Szkolnego Koła Caritas, działa w Spółdzielni Uczniowskiej
Zachowanie: wzorowe
rodzice: Małgorzata i Sławomir Podlas
Zainteresowania: uczy się dodatkowo języka francuskiego, czyta książki, słucha muzykę i spędza aktywnie czas z rodzicami i pieskiem
Wyróżniające cechy: skromna, życzliwa, opiekuńcza, bezinteresownie pomaga innym
Osiągnięcia: III miejsce w szkolnym konkursie z języka angielskiego, udział w Rejonowym Konkursie z Języka Polskiego i Rejonowym Konkursie z Języka Angielskiego

Szkoła Podstawowa im. L.E. Krause w Dąbrowie
Jakub Szmajdziński
rodzice: Ewelina i Wojciech Szmajdzińscy.
średnia ocen: 5,18
W tym roku szkolnym ukończyłem VI klasę szkoły podstawowej. Zapracowałem na świadectwo z wyróżnieniem. Mam wzorową ocenę zachowania. Beata Wasilewska to moja wychowawczyni, uczy mnie przyrody. Moje zainteresowania to sport (piłka ręczna), informatyka, lubię także historię.

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w  Iwięcinie
Monika Stanek
Średnia ocen: 5,0
Zachowanie: wzorowe
Rodzice: Alina Zając, Andrzej Stanek
Wychowawca: Małgorzata Szymczak-Grześkowiak
Dyrektor szkoły: Tomasz Świderski
Zainteresowania: czytanie książek i oglądanie filmów o tematyce przyrodniczej i fantastycznej
Wyróżniające cechy: „umysł ścisły” cechuje mnie spostrzegawczość i umiejętność wyciągania logicznych wniosków.

Szkoła Podstawowaj w Suchej Koszalińskiej
Marcelina Gomolińska
Średnia ocen 5.27, zachowanie wzorowe,
Rodzice: Agnieszka i Sławomir Gomolińscy,
Wychowawca klasy: Anna Wrońska,
Dyrektor szkoły: Alicja Dunowska-Jakóbczak,
Interesuje się modą i kosmetologią, ulubione przedmioty to język polski i muzyka,
osiągnięcia: najlepszy uczeń w szkole, przewodnicząca klasy i zastępca przewodniczącej szkoły,

Szkoła Podstawowa w Szczeglinie
Dominika Ałkowska
rodzice: Agnieszka i Paweł Ałkowscy
wychowawca: Joanna Abramowicz
Średnia ocen:  5,18
Bardzo lubię zwierzęta. W przyszłości chciałabym zostać
weterynarzem. W domu mam psa, owczarka szetlandzkiego. Moje ulubione
przedmioty to plastyka i przyroda. Lubię też uczyć się języka
angielskiego. Chciałabym też uczyć się języka francuskiego. W
ubiegłym roku brałam udział w ogólnopolskim konkursie historycznym,
gdzie zajęłam I miejsce.

Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej w Sianowie
Magdalena Mackiw
Średnia ocen: 5,44
Wynik z egzaminu gimnazjalnego:
j. polski: 94%
historia: 91%
j. angielski: 98%
matematyka: 100%
przyrodnicze: 93%
Zachowanie: wzorowe
Rodzice: Katarzyna Mackiw
Wychowawca: Agnieszka Siwińska
Dyrektor szkoły: Krzysztof Sosnowski
Zainteresowania: książki, nauki ścisłe
Wyróżniające cechy: pracowitość, rzetelność
Osiągnięcia: finalistka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Zamierza kontynuować naukę: I LO im. Dubois, profil biologiczno- chemiczny
Moimi ulubionymi przedmiotami są matematyka i biologia. Bardzo lubię czytać książki. Moim największym osiągnięciem jest uzyskanie tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Zamierzam kontynuować naukę w I LO im. St. Dubois w Koszalinie na profilu biologiczno-chemicznym. W przyszłości chciałabym studiować medycynę.

Gimnazjum im. L.E. Krause w Dąbrowie
Sara Petruk
rodzice: Urszula i Jacek Petruk
wychowawca: Sylwia Bagińska-Kijek
dyrektor szkoły: Maria Ignatowicz
Średnia ocen: 4,78
Mam wzorową ocenę z zachowania. Lubię uczyć się języków obcych. Interesuję się sportem, a szczególnie piłką nożną i unihokejem. Po ukończeniu gimnazjum swoją edukację będę kontynuować w liceum w Norwegii.

Foto galeria - Waldemar Kosowski