Pomorski Szlak Jakubowy
29-03-2016

Remont kościoła w Sianowie 29-03-2016

             Mozolnie od wielu dni ... fuga po fudze, murarze wypełniają nową zaprawą, uszkodzone przez czas i piaskowanie, duże powierzchnie ścian, gotyckiego  muru na chórze i pod nim. Jeżeli aura nie pozwalała na takie prace na wieży kościoła, to wewnątrz nie budzi obaw i jest realizowana. Podobnie pomieszczenia zakrystii i kotłowni nabierają właściwego wyglądu.
              Kilkanaście dni, trwają prace przy kładzeniu instalacji elektrycznej, jest to instalacja od podstaw nowa, od głównego zabezpieczenia, aż po wieczną lampkę, bo jest ona tej instalacji ostatnim ogniwem. Napewno, po jej wykonaniu i odbiorze, będziemy spokojni o naszą swiątynię. Prace instalacyjne, wykonują dwaj parafianie: Panowie Jan Socha i Tadeusz Kosowski obaj o wysokich umiejętnościach w tym zakresie.
                Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie krzyża wieży, bo elementy latarni ażurowej i barierek zostały już wykonane, wymieniona też została, część słupów wieży tzw. podhełmia. Były już bardo naruszone przez czas. Kula, w której były zdeponowane historyczne tabliczki ołowianne, dot. poprzednich ważnych faktów i wymienionych tam ludzi została wyposażona w dostępniejszy otwór przez pracowników firmy  PUB '' Leś '' a następnie nasz parafianin Pan Ryszard Kabata dokonał sprostowania  wielu wklęsłości po uderzonych w nią  w okresie wojny: pociskach tych z samolotu w górnej części, nawet otworach na wylot  jak i uderzeniach kul w jej dolną część. Pan  Ryszard  oczyśćił ją, przed  pozłoceniem. Będzie się  pięknie prezentować u stóp krzyża.
                  Wiele prac drobnych, wewnątrz świątyni, także na zewnątrz, jest realizowana każdego dnia, całość w oparciu o dokumentację i uzgodnienia bieżące z konserwatorami zabytków i autorem projektu. Spotkania tych osób, w remontowanym kościele, są prowadzone dość często. Istnieje realna perspektywa na uzyskanie dotacji  rządowej na sumę ok. 400 000.- tak jak to sygnalizował wcześniej  w trakcie ogłoszeń parafialnych ks.prob.Zbigniew Waszkiewicz. Udział nasz w rekolekcjach wielkopostnych a następnie pełne uczestnictwo w przebiegu uroczystości Wielkiego Tygodnia i Świętach Zmartwychwstania Pańskiego kształtuje i w Nas potrzebę odnowy.

            Za każdą modlitwę, ofiarę jakże potrzebną składamy gorące podziekowania
    
             ks.prob.Zbigniew Waszkiewicz wraz z Parafialną Radą Duszpasterską.   
   
tekst i foto ; Ryszard Sobczyński