Pomorski Szlak Jakubowy
22-06-2017

Spotkanie dot. LPR Gminy i Miasta Sianów

Wczoraj w sianowskim kinie „Zorza” odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów na lata 2017-2023. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki, Zastępca Burmistrza Maciej Posmyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie Janusz Machała, przedstawicielka firmy EU-CONSULT Karolina Markuszewska oraz przedstawiciele UGiM w Sianowie, organizacji pozarządowych, mieszkańcy i przedsiębiorcy.

Organizatorzy podzielili spotkanie na trzy części, panele o różnej, jednak powiązanej ze sobą tematyce. Pierwszą z nich stanowiło wystąpienie Burmistrza Macieja Berlickiego na temat rozwoju gminy, jej zasobów i potencjałów, zrealizowanych inwestycji, pozyskanych środków zewnętrznych na przestrzeni ostatnich lat oraz planów na przyszłość.

Prelegentką drugiego panelu była pani Karolina Markuszewska z firmy EU-CONSULT, która w sposób obrazowy przedstawiła uczestnikom najważniejsze aspekty rewitalizacji, jej główne cele i założenia oraz wyniki przeprowadzonej analizy wskaźników wewnątrzgminnych i rezultaty badania ankietowego dotyczącego obszaru objętego działaniami.

Trzecią część, najważniejszą z punktu widzenia omówienia postępów prac nad LPR, było zaprezentowanie najważniejszych krat projektowych, zawierających pomysły na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Pani Agata Szewczyk  - przedstawicielka Referatu Rozwoju UGiM w Sianowie, koordynatorka projektu  -omówiła siedem propozycji projektów, dotyczących:

  • Budowy świetlicy w Kleszczach i działań aktywizujących społeczność
  • Modernizacji świetlicy w Osiekach i działań aktywizujących społeczność
  • Pomysłu na rewitalizacje dziedzictwa kulturowego zabytkowych kościołów pw. Św. Stanisława Kostki w Sianowie i Kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Osiekach
  • Spichlerza w Sianowie i działań edukacyjnych z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Utworzenia Dziennego Domu „Senior+” i działań aktywizujących społeczność
  • Przebudowy Stadionu Miejskiego w Sianowie i działań sportowo - kulturalnych
  • Rewitalizacji Starówki Sianowa i Palcu Pod Lipami (z koncepcją utworzenia SOWY – Strefy Odkrywania Wiedzy Aktywnej)

Po zaprezentowaniu każdej z kart, uczestnicy spotkania mieli okazję do podjęcia dyskusji, zgłaszania swoich uwag i pomysłów, które w najbliższym czasie będą analizowane przez członków zespołu ds. rewitalizacji.

Wszystkim przybyłym gościom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i zachęcamy do śledzenia postępów prac nad LPR. Planowane ich zakończenie przewidziane jest na koniec września 2017r.