Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

11-08-2021

Spotkanie informacyjne ws. programu „Czyste Powietrze”

Spotkanie informacyjne ws. programu „Czyste Powietrze”

Gmina Sianów dnia 14 lipca 2021 r. podpisała Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Każda zainteresowana osoba zamieszkała w domku jednorodzinnym lub wydzielonym
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnym z wyodrębnioną księgą wieczystą ma możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, który będzie przekazywany do instytucji, która udziela dofinansowania.

Dodatkowo każdy zainteresowany może pozyskać informacje na temat programu w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie w pokoju Nr 1 (Biurze Obsługi Interesantów).

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 13 sierpnia br. w godzinach od 12:00 do 14:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie w pokoju nr 3 (sala posiedzeń), podczas którego będzie można uzyskać informacje na temat możliwości skorzystania
z dofinansowania.

Informacje na temat programu można również uzyskać na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz https://wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/